מרכז אירועים- לאגו המאה ועשרים 6 , ראשון לציון מערב